ETA FİYAT LİSTESİ V7

MODÜL ADI / TANIM FİYAT (TL)
STOK 650
CARİ 650
FATURA 650
MUHASEBE 800
ÇEK / SENET 650
İRSALİYE 600
SİPARİŞ 700
DÖVİZLİ CARİ HESAP MODÜLÜ (*) 300
ÇİFT BİRİMLİ STOK MODÜLÜ (*) 300
BARKOD’LA ÇALIŞMA OPSİYONU (*) 450
KUR TAKİBİ (***) 300
DEMİRBAŞ 1050
BORDRO 1300
İŞLETME 650
BEYANNAME VE MALİ TABLOLAR  (Tek Kullanıcılı) 500
(Çok Kullanıcılı) 900
MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU 450
ENFLASYON MUHASEBESİ VE DÖVİZLİ MUHASEBE (*) 550
ENFLASYON MUHASEBESİ VE MİKTARLI MUHASEBE (*) 550
SONRADAN MUHASEBELEŞTİRME 700
İMALAT (*) 650
BÜTÇE (*) 550
TAKSİT (*) 650
DEPO (*) 450
MÜSTAHSİL 800
DOSYA 900
TRANSFER 850
RAPORLAR 700
DÖVİZLİ RAPORLAR 550
KASA 400
KAMBİYO SENETLERİ DEFTERİ (*) 300
KARTOTEKS 600
DATABANK 1000
ÖZEL OKUL BORDROSU 1450
ECZA DEPOLARI İÇİN FATURALAMA (*) 850
OTO – SATIŞ 800
SERVİS 1100
POS 1200
AKARYAKIT 2150
BARKOD ETİKETİ 600
ADİSYON 1000
AİDAT 850
KREDİLİ SATIŞ (*) 1150
TİCARİ PAKETLER FİYAT (TL)
PAKET I 1750
Stok + Cari + Fatura
PAKET II 2300
Stok + Cari + Fatura + Irsaliye
PAKET III 2950
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet
PAKET IV 3150
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + Irsaliye
PAKET V 2350
Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet
PAKET VIII 3800
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + Irsaliye + Sipariş
MALİ MÜŞAVİR PAKETLERİ FİYAT (TL)
Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin özel kullanımı için iskontolu paketlerdir. Ticari işletmelere satılamaz.
MALİ MÜŞAVİR-3 PAKETİ (SMMM) 1950
Muhasebe + Bordro + İşletme + Mali Tablolar
MALİ MÜŞAVİR-4 PAKETİ (SMMM) 2500
Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Mali Tablolar
MALİ MÜŞAVİR-5 PAKETİ (SMMM) 2200
Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Mali Tablolar
MALİ MÜŞAVİR-6 PAKETİ (SMMM) 2600
Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Mali Tablolar + MBO
BEYANNAME VE MALİ TABLOLAR  (Tek Kullanıcılı) 500
(Çok Kullanıcılı) 750
SEKTÖREL PAKETLER FİYAT (TL)
OTO SATICILARI PAKETİ 2400
Oto-Satış + Cari + Muhasebe + Çek/Senet
OTO ve YEDEK PARÇA SATICILARI PAKETİ 3350
Oto-Satış + Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet
OTO SERVİSLERİ PAKETİ 3800
Servis + Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet
AKARYAKIT PAKETİ 4150
Akaryakıt + Cari + Fatura + Çek/Senet + İrsaliye
KREDİLİ SATIŞ-1 PAKETİ 3500
Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + Muhasebe + Kredili Satış
KREDİLİ SATIŞ-2 PAKETİ 3250
Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + Kredili Satış
ADİSYON PAKETİ 2900
Stok + Cari + Fatura + İmalat + Adisyon
FİYAT LİSTESİ EK KOŞULLAR
1. Fiyatlara K.D.V. dahil değildir.

2. Fiyat listemizdeki ürünlerimiz BİR SENELİK EĞİTİM VE BİR SENELİK SERVİS DESTEĞİ HİZMETİ ile birlikte pazarlanmaktadır.

3. Yukarıdaki fiyatlara programın yüklenmesi, kitap ve CD, aynı anda programı kullanacak olan tüm personelin EĞİTİMİ ve bir senelik SERVİS garantisi dahildir.

Senelerdir binlerce müşterimize verdiğimiz hizmetin kazandırdığı tecrübe ile firmamız iyi netice alınabilmesi için ürünlerini EĞİTİM ve SERVİS DESTEĞİ ile pazarlamayı prensip edinmiştir. Eğitim ve Servis desteği olmadan sadece CD ve kitap şeklinde pazarlanan ürünlerle kıyaslama yaparken müşterilerimizin bu hususu dikkate almalarını önemle rica ederiz.

4. Windows NT, Network, Novell gibi ‘ÇOK KULLANICILI’ uygulamalarda yukarıdaki fiyatlara ana makine +1 terminale kadar Muhasebeci müşterilerimiz için %10, Ticari müşterilerimiz için %25 ilave edilir. Ana makine +1 terminale, +1 terminal daha ilave edildiğinde tek kullanıcı fiyatının Muhasebeci müşterilerimiz için % 10’u, Ticari müşterilerimiz için 
% 25
’i ilave edilir. Daha sonraki her terminal için tek kullanıcı fiyatı üzerinden % 10 ilave edilir.

5. Aynı programların aynı versiyonlarının aynı ilde birden fazla bilgisayarda kullanılacağı durumlarda aynı şirkete ait ilave makinalar için Muhasebeci müşterilerimize % 50 indirimli, ticari firmalara % 30 indirimli; farklı illerdeki ilave makinalar için ise % 10 indirimli fiyat uygulanır.

6. Ana versiyon değişikliklerinde paket içeriğine göre Eğitim ve Bir Senelik Servis Desteği Garantisi verilir ve geçiş bedeli hesaplanırken:

a. Versiyon 6’dan Versiyon 7’ye geçişlerde Versiyon 7 program bedelinin % 35’i talep edilir.

b. Versiyon 6’dan önceki versiyonlardan Versiyon 7’ye geçişlerde Versiyon 7 program bedelinin % 50’si talep edilir

7. Satıştan kaldırılmış Versiyon 6 programlarının fiyatı Versiyon 7’nin % 70’i alınarak bulunur. Satıştan kaldırılmış ETA for Windows programlarının fiyatı için Versiyon 7’nin fiyatları kullanılır.

8. Müşterimizin, daha sonra alacağı ilave modüllerde Paket İndirimi uygulanmaz, Fiyat Listesinde belirtilen modül fiyatları uygulanır. Sadece sonradan alınan modüller için Eğiitm ve Bir Senelik Servis Desteği Garantisi verilir.

9. Peyderpey alınan modüller fiyat listemizde belirtilen paketlerden birinin içeriğini oluşturuyorsa, daha sonraki her türlü versiyon ve kullanıcı sayısı artırımlarında fiyatlar bu paket fiyatı üzerinden hesaplanır.

10. Paket alımlarında paket kapsamına giren modüller paket bölünerek farklı bilgisayarlara yüklenemez.

11. Hırsızlık ve doğal afetler (yangın, sel, vb.) sonucunda zayi edilen programların tekrar yüklenmesi için ilgili resmi evraklar ibraz edildikten sonra yalnızca programların zayi olduğu durumda yeni set için versiyon yenileme bedeli talep edilir.

12. Exe ve versiyon yenileme hizmettir, iade alınmaz.

13. Ek modül ve terminal ilavesi siparişlerinde son versiyona uyumlu olması gerektiğinden versiyon yenileme bedeli alınır.

14. Kampanya dahilinde ya da paketle birlikte verilen hediye modüllerden daha sonra yapılan versiyon ve işletim sistemi değişikliklerinde bu modüller ücrete tabi olur. (Örneğin Kasa, Muhasebe Büro Otomasyonu gibi.)

15. Mali Müşavir Paketleri, Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin özel kullanımı için iskontolu paketlerdir. Ticari işletmelere satılamaz veya devredilemez.

16. Programların kullanıcı tarafından diğer firma ya da şahıslara devrinde geçerli fiyat listesi üzerinden program bedelinin %12’si talep edilir. 2., 3., vb. makinalara ilgili iskontosu ile satın alınmış programlar bağımsız olarak kullanılmak üzere devrediliyor ise ETA devir bedeli ile birlikte yapılmış olan iskontoyu da talep eder. Buna mukabil 1. makina devrediliyor, 2. makina ise bu kez yalnız başına kullanılacak ise yine 2. makina için yapılmış ilgili iskonto talep edilir. Garanti kapsamında iken programın devredilmesi halinde kullanıcı eğitim / servis haklarını kaybeder. Programların üzerine kayıtlı / tescilli olduğu işletmenin statü değiştirmesi (şahıs şirketi iken Ltd. veya A.Ş. olması gibi) hallerde de Devir Prosedürü uygulanır ve Devir Bedeli tahsil edilir. Bakım anlaşması yapılmadığı durumlarda her türlü servis talebinde ETA’nın belirlediği geçerli servis bedeli tahsil edilir. Devir yapılan sistem ETA’nın güncel versiyonu değilse ayrıca gereken versiyon yenileme bedelleri talep edilir.

FİYAT LİSTESİ DİP NOTLARI
MODÜL VE PAKETLERLE İLGİLİ NOTLAR
1. (*) İşaretli modüller Stok, Cari, Muhasebe, Çek/Senet gibi ana modüllerle birlikte çalışır.

2. (**) BarkodLa Çalışma Opsiyonu aynı anda İrsaliye, Fatura ve Sipariş modülleri ile birlikte çalışır.

3. (***) Dövizli Muhasebe, Dövizli Cari gibi modüllerle çalışır.

4. Barkod Etiketi ve Transfer modülleri kullanıcı sayısından bağımsız fiyatlandırılır, fakat birlikte kullanılacağı diğer modüllerin kullanıcı sayısı ile sınırlı olarak verilir.

5. PAKET alımlarında Kartoteks modülü paketlere dahil edilmiştir.

6. Ticari paketlere Barkodla Çalışma Opsiyonu, Çift Birimli Stok, Dövizli Cari ve Kur Takibi modülleri dahil edilmiştir.