ETA FİYAT LİSTESİ SB

TAKIMINIZIN YENİ OYUNCUSU!

%33 ÖZEL İNDİRİMİ İLE

Stok + Cari + Fatura + Çek / Senet + İrsaliye + Sipariş
+ Kasa + Banka + Veri Aktarma + Kartoteks

 

 

ETA:SB FİYATLANDIRMA KOŞULLARI

1. ETA:SB, kalifiye personelle telefon desteği içerir.
2. ETA:SB, Bir sefere mahsus, bedelsiz, 2 saatlik Kurulum, Fatura, İrsaliye Dizaynı ve Ön Eğitim hizmeti seansı içerir.
3. Yukarıdaki bedelsiz hizmete ilave talep edilebilecek “eğitim ve destek” hizmetleri için, 2 saatlik hizmet bedeli 170.-TL (KDV dahil)’dir. Kullanıcının yetkinlik düzeyine göre 1-2 seans yeterlidir.
4. ETA:SB, bir yıl versiyon yenileme garantisine sahiptir.
5. ETA:SB, tek kullanıcılıdır ve ek kullanıcı ilavesi imkanı bulunmamaktadır.
6. ETA:SB’ye, sunulan pakette yer alanlar dışında ek modül ilavesi mümkün değildir.
7. Satın alındığından itibaren 1 yıl içinde ek kullanıcı ya da ek modül gerekmesi halinde, ETA’nın diğer versiyon ve paketlerine, paket bedelinden, ETA:SB’nin güncel bedeli düşülerek geçiş imkanı mevcuttur.
8. MS SQL 2005 Express veya MS SQL 2008 Express sürümleriyle birlikte gelir.
9. Farklı bilgisayarlarda kullanmak üzere 1’den fazla ETA:SB satın alındığında, bir indirim söz konusu değildir.