ETA FİYAT LİSTESİ V8 SQL

MODÜL ADI / TANIM FİYAT (TL)
STOK 1300
+ Depolar + Stok Grupları + Stokta 2 Birim + Barkodlu Çalışma Opsiyonu
CARİ 1300
+ Ödeme Eşlemesi Takibi + Dövizli Cari Hesap Takibi
FATURA 1300
+ Müstahsil Makbuzu + Hizmet, Gelir ve Gider Faturaları
MUHASEBE 1600
+ Masraf Merkezleri Takibi + Fiş Cambazı ile Hızlı Fiş Girişi
ÇEK / SENET 1300
+ Taksitli Satış + Toplu Çek/Senet Oluşturma + Dövizli Çek Takibi
İRSALİYE (1) 1200
+ Tekli ve Toplu Faturalama
SİPARİŞ (2) 1400
+ Stok Rezerv Takibi
KASA 850
BANKA 850
+ Kredi Kartı İşlemleri
KUR TAKİBİ 550
+ İnternetten Döviz Güncelleme
KARTOTEKS 1250
DÖVİZLİ MUHASEBE (4) 800
ENFLASYON MUHASEBESİ OPSİYONU(6) 1300
ENFLASYON MUHASEBESİ VE DÖVİZLİ MUHASEBE (4) 1600
MİKTARLI MUHASEBE (5) 800
ENFLASYON MUHASEBESİ VE MİKTARLI MUHASEBE (5) 1600
DÖVİZLİ ÇALIŞMA PAKETİ (3) 1400
+ Dövizli Raporlar + Dövizli Muhasebe + Kur Takibi
BORDRO 2950
+ Özel Okul Bordrosu + Farklı Şube Takibi
DEMİRBAŞ 1950
MUHASEBE IV  Tek Kullanıcı 1050
    Çok Kullanıcı 1900
+ Beyannameler + Ek Mali Tablolar + Yılsonu İşlemleri
E-BEYANNAME (16) (18)  Tek Kullanıcı 750
                    Çok Kullanıcı 1250
+ Toplu Beyanname Hazırlama + Gönderme + İndirme
İŞLETME DEFTERİ (2) 1250
+ Stok ile Entegre Çalışabilme
MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU 850
+ Serbest Meslek Makbuzu + Mükellef ve Muhasebeci Kayıtlarının Tek Yerden İşlenmesi
ÜRETİM 2350
+ Mamül ve Yarı Mamüllü Üretim + Stok Rezerv Takibi + Muhasebe Bağlantısı
BÜTÇE (5) 1050
ETİKET YAZDIRMA * 1250
+ Stok Barkod Etiketleri + Stok, Cari ve Kartoteks Kart Etiketleri
RAPORLAR * 2300
TRANSFER * 2150
PDKS’den Veri Aktarımı
+ TXT ve XLS Dosyalarından Sipariş, Fatura, İrsaliye Transferi
SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ (3) 1700
+ Satın Alma Süreç Takibi + Satış Teklif Takibi
VERİ İŞLEME * 750
+ SQL Komutlarının Kayıt Edilmesi ve Çalıştırılması
E-FATURA (Sınırsız Firma için)*(8)(3) 5100
E-DEFTER (Sınırsız Firma için)*(8)(5) 2950
TÜİK ELEKTRONİK VERİ TRANSFERİ* (17) 1850
+ Tüik Anket Verilerini Hazırlama
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR* 2150
+ Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ile Veri Alışverişi
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ (Sınırsız Firma İçin) * (3) (9) 2550
+ İhracat E-Faturası + İthalat, İhracat Takibi
OPSİYONLAR FİYAT (TL)
E-ARŞİV (Sınırsız Firma için)* (8)(9) 1750
CARİ BAZI FİYAT TAKİBİ 650
DÖVİZLİ RAPORLAR 1050
PARTİ TAKİBİ (*) 1350
TİCARİ PAKETLER FİYAT (TL)
Ticari İşletmeler ve KOBİ’ler için Özel Paketlerdir.
E I 3150
Stok + Cari + Fatura + Kasa + Dövizli Raporlar + Kur Takibi+
Yönetim Analizi ve Finansman Takibi + Veri Aktarma
E II 4050
Stok + Cari + Fatura + İrsaliye + Kasa + Dövizli Raporlar + Kur Takibi+
Yönetim Analizi ve Finansman Takibi + Veri Aktarma
E III 5400
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi +
Yönetim Analizi ve Finansman Takibi + Veri Aktarma
E IV 6350
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye
+ Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi +
Yönetim Analizi ve Finansman Takibi + Veri Aktarma
E V 4100
Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi +
Yönetim Analizi ve Finansman Takibi + Veri Aktarma
E VI 5150
+ Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + İrsaliye + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi +
Yönetim Analizi ve Finansman Takibi + Veri Aktarma
E VIII 7350
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş
+ Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi +
Yönetim Analizi ve Finansman Takibi + Veri Aktarma
E IX 6000
Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi +
Yönetim Analizi ve Finansman Takibi + Veri Aktarma
E X 8700
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş
+ Üretim+ Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi +
Yönetim Analizi ve Finansman Takibi + Veri Aktarma
MALİ MÜŞAVİR PAKETLERİ VE MUHASEBE IV FİYAT (TL)
Sadece Muhasebeci ve Mali Müşavirlerimiz için geçerlidir. Ticari müşterilerimiz için geçerli değildir.
MALİ MÜŞAVİR-1 PAKETİ (SMMM) 2750
Muhasebe + Bordro + İşletme + Miktarlı Muhasebe + Veri Aktarma
MALİ MÜŞAVİR-2 PAKETİ (SMMM) 3800
+ Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Miktarlı Muhasebe + Veri Aktarma
MALİ MÜŞAVİR-3 PAKETİ (SMMM) 3400
+ Muhasebe + Bordro + İşletme + Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri + Veri Aktarma
+ Miktarlı Muhasebe
MALİ MÜŞAVİR-4 PAKETİ (SMMM) 4000
Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri + Miktarlı Muhasebe + Veri Aktarma
MALİ MÜŞAVİR-5 PAKETİ (SMMM) 3800
Muhasebe + Bordro + İşletme + Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri + MBO + Miktarlı Muhasebe + Veri Aktarma
MALİ MÜŞAVİR-6 PAKETİ (SMMM) 4250
Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri + MBO + Miktarlı Muhasebe + Veri Aktarma
MALİ MÜŞAVİR-7 PAKETİ (SMMM) 4950
Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri + Stok + Cari + Fatura + Miktarlı Muhasebe + MBO + Kasa + Veri Aktarma
MUHASEBE IV  (Tek Kullanıcılı) 1050
    (Çok Kullanıcılı) 1500
ETA:V.8-SQL FİYATLANDIRMA KOŞULLARI
1. Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2. ETA:V.8-SQL için önerilen Maksimum Kullanıcı Sayısı 15’dir. 15 üstü kullanıcı sayısı için ETA:SQL önerilir.

3. ETA:V.8-SQL, Microsoft SQL Server 2005, 2008 veya 2012 Express Edition ile birlikte gelir. 5 kullanıcının üstü alımlarda, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak ürünlerimizin Microsoft SQL Server Standard Edition ile çalışması gerekli olabilir.

4. ETA:V.8-SQL fiyat listemizdeki ürünlerimiz, EĞİTİM VE BİR SENELİK SERVİS DESTEĞİ HİZMETİ ile birlikte sunulur.

5. Fiyatlarımıza, Programın Yüklenmesi, Kitap ve DVD, Programı Kullanacak Tüm Personelin EĞİTİMİ ve Bir Senelik SERVİS Garantisi dahildir.

Senelerdir binlerce müşterimize verdiğimiz hizmetin kazandırdığı tecrübe ile, firmamız iyi netice alınabilmesi için ürünlerini EĞİTİM ve SERVİS DESTEĞİ ile pazarlamayı prensip edinmiştir. Eğitim ve Servis desteği olmadan sadece CD ve kitap şeklinde pazarlanan ürünlerle kıyaslama yaparken müşterilerimizin bu hususu dikkate almalarını önemle rica ederiz.

6. ‘ÇOK KULLANICILI’ uygulamalarda yukarıdaki fiyatlara Ana Makine +1 Terminale kadar Muhasebeci Müşterilerimiz için %10, Ticari Müşterilerimiz için %25 ilave edilir. Ana Makine +1 Terminale, +1 Terminal daha ilave edildiğinde Tek Kullanıcı Fiyatının Muhasebeci Müşterilerimiz için %10’u, Ticari Müşterilerimiz için % 25’i ilave edilir. Daha sonraki her ilave terminal için Tek Kullanıcı Fiyatının %10’u ilave edilir.

7. Aynı Programların aynı versiyonlarının, aynı ilde, birden fazla bilgisayarda kullanılacağı durumlarda, aynı şirkete ait ilave makinalar için Muhasebeci Müşterilerimize % 50 indirimli, Ticari Firmalara % 30 indirimli; farklı illerdeki ilave makinalar için ise % 10 indirimli fiyat uygulanır.

8. Uzaktan Bağlantılı Terminal kullanılacak sistemler, Özel Satış ve Fiyatlandırma Koşullarına tabidir.

9. Diğer ana ETA versiyonlarından ETA:V.8-SQL’e geçişte, paket içeriğine göre Eğitim ve Bir Senelik Servis Desteği Garantisi verilir ve geçiş bedeli hesaplanırken:

a. Versiyon 6’dan ETA:V.8-SQL’e geçişte ETA:V.8-SQL program bedelinin % 70’i talep edilir.

b. Versiyon 7’den ETA:V.8-SQL’e geçişte ETA:V.8-SQL program bedelinin % 55’i talep edilir.

c. ETA for Windows’dan ETA:V.8-SQL’e geçişte ETA:V.8-SQL program bedelinin % 50’si talep edilir.

10. Eğer müşterimizin birden fazla sistemi varsa sadece ETA:V.8-SQL’e geçiş yapılan sistem için geçiş bedeli hesaplanır. Diğer sistemler için indirim yapılmaz.

11. Satıştan kaldırılmış versiyonlardan (Versiyon 6’dan önceki) ETA:V.8-SQL’e geçişte :

a. Versiyon 7 bedelinin % 50‘si alınarak bu versiyona upgrade edilir.

b. Daha sonra 9. maddenin b şıkkı uygulanır.

12. Diğer ana ETA versiyonlarından ETA:V.8-SQL’e geçişte, aynı zamanda daha büyük bir program paketine geçiliyorsa; önce Madde 9 uygulanarak ana versiyon geçiş bedeli belirlenir. Daha sonra ETA:V.8-SQL’deki iki paket arasındaki fark geçiş bedeline eklenerek fiyat hesaplanır. Paket dışında sahip olunan herhangi bir modül varsa, bu modülün fiyatı geçiş yapılan paketin fiyatından düşülmez. Bu uygulama yalnızca ETA:V.8-SQL’e upgrade’lerde geçerlidir.

13. Müşterilerimizin, daha sonra satın alacağı ilave modüllerde Paket İndirimi uygulanmaz, Fiyat Listesinde belirtilen modül fiyatları uygulanır. Sadece sonradan alınan modüller için Eğitim ve Bir Senelik Servis Desteği Garantisi verilir.

14. Peyderpey alınan modüller, Fiyat Listemizde belirtilen paketlerden birinin içeriğine tamamlanıyor ise, daha sonraki her türlü versiyon ve kullanıcı sayısı artırımlarında fiyatlar bu paket fiyatı üzerinden hesaplanır.

15. Paket alımlarında paket kapsamına giren modüller paket bölünerek farklı bilgisayarlara yüklenemez.

16. Müşterilerimizin, Değişiklikler ve/veya Rapor Dizaynları talep etmeleri halinde, ETA teknik imkanlar çerçevesinde bu talebi karşılar ve talebe uygun bedel talep eder.

17. Yıllık Geliştirme ve Güncelleme, Exe Yenileme ve Versiyon Yenileme, hizmet bedelleridir, iade alınmaz.

18. ETA:V.8-SQL Versiyonumuzda, Programların kullanıcı tarafından diğer firma ya da şahıslara devrinde, geçerli fiyat listesi üzerinden program bedelinin %12’si talep edilir.

19. Müşterilerimizin, Ek Modül ve Terminal İlavesi siparişlerinde, kullandığı programların son versiyonlara uyumlu olması gerektiğinden, versiyon yenileme bedeli de talep edilir.

MODÜL VE PAKETLERLE İLGİLİ NOTLAR
1. Fatura modülü ile birlikte çalışır.

2. Stok modülü ile birlikte çalışır.

3. Ana modüller Muhasebe, Stok, Cari ve Fatura ile birlikte çalışır.

4. Muhasebe, Kur Takibi ve Dövizli Raporlar’la birlikte çalışır.

5. Muhasebe modülü ile birlikte çalışır.

6. Muhasebe ve Miktarlı / Dövizli Muhasebe modülleri ile birlikte çalışır.

7. “*” işaretli Dış Ticaret İşlemleri, Ödeme Kaydedici Cihazlar, TÜİK Elektronik Veri Transferi, E-Fatura, E-Defter, Transfer, Raporlar, Etiket Yazdırma, Veri İşleme modülleri ile Parti Takibi ve E-Arşiv Opsiyonu kullanıcı sayısından bağımsız fiyatlandırılır, fakat birlikte kullanılacağı diğer modüllerin kullanıcı sayısı ile sınırlı olarak verilir.

8. E-Fatura ve E-Defter modülleri ile E-Arşiv Opsiyonu, alım tarihinden itibaren ilk yıl hariç “Yıllık Geliştirme ve Güncelleme Bedeline” tabidir. Diğer Modüllerin Güncel Versiyonda olması gereklidir.

9. E-Arşiv Opsiyonu ve Dış Ticaret modülü, Fatura ve E-Fatura modülleri ile birlikte çalışır.

10. Paket fiyatlarına ayrıca ücretlendirilmiş opsiyonlar dahil değildir. Örnek : Parti Takibi opsiyonu.

11. Raporlar modülü için ilave olarak talep edilen her rapor niteliğine göre ETA / Bayimiz tarafından özel olarak fiyatlandırılır.

12. Ticari paketlere Kasa, Kartoteks, Dövizli Raporlar, Kur Takibi, Yönetim Analizi ve Finansman Takibi, Veri Aktarma modülleri dahil edilmiştir.

13. Paket lll, lV, V, VI, Vlll, lX ve X alımlarında Banka modülü paketlere dahil edilmiştir.

14. Muhasebe ve Bordo modülleri ile birlikte çalışır. Muhasebeci müşterilerimize TÜİK modülü bedelsiz olarak verilir. Kullanılan programların güncel versiyonda olması gereklidir.

15. Muhasebe IV ve İşletme modülleri ile birlikte çalışır. Muhasebeci müşterilerimize E-Beyanname modülü bedelsiz olarak verilir. Kullanılan programların güncel versiyonda olması gereklidir.