Eta SQL Fiyat Listesi

MODÜL ADI / TANIM FİYAT (TL)
STOK 1600
+ Depolar + Stok Grupları + Stokta 5 Birim + Barkodlu Çalışma Opsiyonu
+ Çok Ayrıntılı Kontrol Parametreleri + Benzer / Özdeş Kodlar
CARİ 1600
+ Ödeme Eşlemesi Takibi + Dövizli Cari Hesap Takibi + Cari Bazlı Fiyat Takibi
+ Cari Kart Detay Açıklamaları + Otomatik Vade farkı Fişi
FATURA 1600
+ Müstahsil Makbuzu + Hizmet, Gelir ve Gider Faturaları
+ Stok / Hizmet Paket Uygulamaları
MUHASEBE 2350
+ Masraf Merkezleri Takibi + Fiş Cambazı ile Hızlı Fiş Girişi
ÇEK / SENET 1600
+ Taksitli Satış + Toplu Çek/Senet Oluşturma + Dövizli Çek Takibi
İRSALİYE (1) 1250
+ Tekli ve Toplu Faturalama + Stok / Hizmet Paket Uygulamaları
SİPARİŞ (2) 1800
+ Stok Rezerv Takibi + Stok / Hizmet Paket Uygulamaları
KASA 1100
BANKA 1100
+ Kredi Kartı İşlemleri
KUR TAKİBİ 800
+ İnternetten Döviz Güncelleme
KARTOTEKS 1100
DÖVİZLİ MUHASEBE (4) 1250
ENFLASYON MUHASEBESİ OPSİYONU (6) 1250
ENFLASYON MUHASEBESİ VE DÖVİZLİ MUHASEBE (4) 1900
MİKTARLI MUHASEBE (5) 1250
ENFLASYON MUHASEBESİ VE MİKTARLI MUHASEBE (5) 1900
DÖVİZLİ ÇALIŞMA PAKETİ (3) 1600
+ Dövizli Raporlar + Dövizli Muhasebe + Kur Takibi
BORDRO 3700
+ Özel Okul Bordrosu + Farklı Şube Takibi + Personel Kart Detay Açıklamaları
DEMİRBAŞ * 2700
MUHASEBE IV  (Tek Kullanıcılı) 1250
(Çok Kullanıcılı) 2250
+ Beyannameler + Ek Mali Tablolar + Yılsonu İşlemleri
E-BEYANNAME (15) (17)  (Tek Kullanıcılı) 900
(Çok Kullanıcılı) 1700
+Toplu Beyanname Hazırlama + Gönderme + İndirme
İŞLETME DEFTERİ (2) 1300
+ Stok ile Entegre Çalışabilme
ÜRETİM 2950
+ Mamül ve Yarı Mamüllü Üretim + Stok Rezerv Takibi
+ Muhasebe Entegrasyonu + Rota Takibi
BÜTÇE (5) 1100
ETİKET YAZDIRMA * 1800
+ Stok Barkod Etiketleri + Stok, Cari ve Kartoteks Kart Etiketleri
RAPORLAR * 2500
TRANSFER * 2200
PDKS’den Veri Aktarımı
+ TXT ve XLS Dosyalarından Sipariş, Fatura, İrsaliye Transferi
SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ (3) 2350
+ Satın Alma Süreç Takibi
+ Satış Teklif Takibi
VERİ İŞLEME * 800
+ SQL Komutlarının Kayıt Edilmesi ve Çalıştırılması
E-FATURA *(8)(3) 9550
E-DEFTER *(8)(5) 6850
TÜİK ELEKTRONİK VERİ TRANSFERİ * (16) 2350
+ Tüik Anket Verilerini Hazırlama
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR * 2200
+ Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ile Veri Alışverişi
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ (Sınırsız Firma İçin) * (3) (9) 4600
+ İhracat E-Faturası + İthalat, İhracat Takibi
OPSİYONLAR FİYAT (TL)
E-ARŞİV (Sınırsız Firma için)* (8) (9) 2900
+ E-Arşiv Faturası Hazırlanması
DÖVİZLİ RAPORLAR 1250
+ Modüllerde Raporların Döviz Bazında Alınması
PARTİ TAKİBİ * 1250
+ Belli Kıstaslara Göre Gruplanmış Malların Takibi
PLASİYER TAKİBİ * 1100
+ Satıcı Takibi
RENK / BEDEN VE FARKLI BOYUTLU MAL TAKİBİ * 3000
+ 5 Farklı Boyut Bazında Stok Takibi
SERİ NO * 3000
+ Seri No’larına Göre Stok Takibi
TİCARİ PAKETLER FİYAT (TL)

 

Ticari İşletmeler ve KOBİ’ler için Özel Paketlerdir.
E I 4150
Stok + Cari + Fatura + Kasa + Dövizli Raporlar + Kur Takibi +
Yönetim Analizi ve Finansman Takibi + Veri aktarma
E II 4950
Stok + Cari + Fatura + İrsaliye + Kasa + Dövizli Raporlar + Kur Takibi +
Yönetim Analizi ve Finansman Takibi + Veri aktarma
E III 6900
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi +
Yönetim Analizi ve Finansman Takibi + Veri aktarma
E IV 7750
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi +
Yönetim Analizi ve Finansman Takibi + Veri aktarma
E V 5350
Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi +
Yönetim Analizi ve Finansman Takibi + Veri aktarma
E VI 6150
Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + İrsaliye + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi
E VIII 9000
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş
+ Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi +
Yönetim Analizi ve Finansman Takibi + Veri aktarma
E IX 7600
Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Kasa + Banka
+ Dövizli Raporlar + Kur Takibi +
Yönetim Analizi ve Finansman Takibi + Veri aktarma
E X 10 950
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş
+ Üretim+ Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi +
Yönetim Analizi ve Finansman Takibi + Veri aktarma
ETA : SQL FİYATLANDIRMA KOŞULLARI
1. Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

2. ETA:SQL, Microsoft SQL Server 2005, 2008 veya 2012 Express Edition ile birlikte gelir.

3. Microsoft SQL Server 2012 (Runtime)’ı, kullanmak isteyen müşterilerimiz, ETA veya ETA Yetkili Satış Merkezlerinden lisans satın alabilirler.

4. ETA:SQL fiyat listemizdeki ürünlerimiz, EĞİTİM VE BİR SENELİK SERVİS DESTEĞİ HİZMETİ ile birlikte sunulur.

5. Fiyatlarımıza, Programın Yüklenmesi, Kitap ve DVD, Programı Kullanacak Tüm Personelin EĞİTİMİ ve Bir Senelik SERVİS Garantisi dahildir.

Senelerdir binlerce müşterimize verdiğimiz hizmetin kazandırdığı tecrübe ile, firmamız en iyi neticenin alınabilmesi için ürünlerini EĞİTİM ve SERVİS DESTEĞİ ile birlikte pazarlamayı prensip edinmiştir. Eğitim ve Servis desteği olmadan sadece CD ve kitap şeklinde pazarlanan ürünlerle kıyaslama yaparken müşterilerimizin bu hususu dikkate almalarını önemle rica ederiz. 

6. ‘ÇOK KULLANICILI’ uygulamalarda yukarıdaki fiyatlara Ana Makine + 1 Terminale kadar Muhasebeci Müşterilerimiz için%10, Ticari Müşterilerimiz için %25 ilave edilir. Ana Makine +1 Terminale, +1 Terminal daha ilave edildiğinde Tek Kullanıcı Fiyatının Muhasebeci Müşterilerimiz için %10’u, Ticari Müşterilerimiz için %25’i ilave edilir. Daha sonraki her ilave terminal için Tek Kullanıcı Fiyatının %15 ilave edilir.

7. Aynı Programların aynı versiyonlarının, aynı ilde, birden fazla bilgisayarda kullanılacağı durumlarda, aynı şirkete ait ilave makinalar için Muhasebeci Müşterilerimize % 50 indirimli, Ticari Firmalara % 30 indirimli; farklı illerdeki ilave makinalar için ise % 10 indirimli fiyat uygulanır.

8. Uzaktan Bağlantılı Terminal kullanılacak sistemler, Özel Satış ve Fiyatlandırma Koşullarına tabidir.

9. Diğer ana ETA versiyonlarından ETA:SQL’e geçişte, yeni konfigürasyon bedeli ile eski konfigürasyon bedeli arasındaki fark talep edilir. Eğer müşterimizin birden fazla sistemi varsa, sadece ETA:SQL’e geçiş yapılan sistemin eski konfigürasyon bedeli mahsup edilir.

10. Satıştan kaldırılmış versiyonlardan geçişte, eski konfigürasyon bedeli hesaplanırken:

a. Versiyon 6 programlarının fiyatı için Versiyon 7’nin %70 ’i talep edilir.

b. ETA for Windows programlarının fiyatı için Versiyon 7’nin fiyatları talep edilir.

11. Müşterimizin, daha sonra satın alacağı ilave modüllerde Paket İndirimi uygulanmaz, Fiyat Listesinde belirtilen modül fiyatları uygulanır. Sonradan alınan modüller modüller için Eğitim ve Bir Senelik Servis Desteği Garantisi verilir.

12. Peyderpey alınan modüller, Fiyat Listemizde belirtilen paketlerden birinin içeriğine tamamlanıyor ise, daha sonraki her türlü versiyon ve kullanıcı sayısı arttırımlarında fiyatlar bu paket fiyatı üzerinden hesaplanır.

13. Paket alımlarında paket kapsamına giren modüller paket bölünerek farklı bilgisayarlara yüklenemez.

14. Müşterilerimizin, Değişiklikler ve/veya Rapor Dizaynları talep etmeleri halinde, ETA teknik imkanlar çerçevesinde bu talebi karşılar ve talebe uygun bedel talep eder.

15. Yıllık Geliştirme ve Güncelleme, Exe Yenileme ve Versiyon Yenileme, hizmet bedelleridir, iade alınmaz.

16. ETA:SQL Versiyonumuzda, Programların kullanıcı tarafından diğer firma ya da şahıslara devrinde, geçerli fiyat listesi üzerinden program bedelinin %12 ’si talep edilir. ETA:SQL ile birlikte alınan Microsoft SQL Server 2012, 2008 veya 2005 devredilemez. Müşterimiz dilerse Express Edition kullanabilir veya Microsoft SQL Server 2012 (Runtime)’ı, ETA veya ETA Yetkili Satış Merkezlerinden satın alabilir.

17. Müşterilerimizin, Ek modül ve Terminal İlavesi siparişlerinde, kullandığı programların son versiyonlara uyumlu olması gerektiğinden, versiyon yenileme bedeli de talep edilir.

MODÜL VE PAKETLERLE İLGİLİ NOTLAR
1. Fatura modülü ile birlikte çalışır.

2. Stok modülü ile birlikte çalışır.

3. Ana modüller Muhasebe, Stok, Cari ve Fatura ile birlikte çalışır.

4. Muhasebe, Kur Takibi ve Dövizli Raporlar’la birlikte çalışır.

5. Muhasebe modülü ile birlikte çalışır.

6. Muhasebe ve Miktarlı / Dövizli Muhasebe modülleri ile birlikte çalışır.

7. “*” işaretli Dış Ticaret İşlemleri, Ödeme Kaydedici Cihazlar, TÜİK Elektronik Veri Transferi, E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, Transfer, Demirbaş, Etiket Yazdırma, Raporlar, Renk/Beden, Seri No, Parti Takibi, Plasiyer Takibi, Veri İşleme modülleri/opsiyonları kullanıcı sayısından bağımsız fiyatlandırılır, fakat birlikte kullanılacağı diğer modüllerin kullanıcı sayısı ile sınırlı olarak verilir.

8. E-Fatura ve E-Defter modülleri ile E-Arşiv Opsiyonu, alım tarihinden itibaren ilk yıl hariç “Yıllık Geliştirme ve Güncelleme Bedeline” tabidir. Diğer Modüllerin Güncel Versiyonda olması gereklidir.

9. E-Arşiv Opsiyonu ve Dış Ticaret modülü, Fatura ve E-Fatura modülleri ile birlikte çalışır.

10. Paket fiyatlarına ayrıca ücretlendirilmiş opsiyonlar dahil değildir. Örnek : Renk/Beden opsiyonu.

11. Raporlar modülü için ilave olarak talep edilen her rapor niteliğine göre ETA / Bayimiz tarafından özel olarak fiyatlandırılır.

12. Ticari paketlere Kartoteks, Dövizli Raporlar, Kur Takibi, Yönetim Analizi ve Finansman Takibi, Veri Aktarma modülleri dahil edilmiştir.

13. 4 Haziran 2008 tarihinden itibaren yeni müşteri alımlarında ve ana versiyon geçişlerinde Paket l ve ll’ye Kasa modülü, Paket lll, lV, V, VI, Vlll, lX, X’a Kasa ve Banka modülü dahil edilmiştir.

14. Muhasebe IV ve E-Beyanname modülü “Tek Kullanıcı” ve “Çok Kullanıcı” olarak ayrı fiyatlandırılmaktadır. Çok Kullanıcı Fiyatı tüm kullanıcı adetleri için geçerlidir. .

15. Muhasebe ve Bordo modülleri ile birlikte çalışır. Muhasebeci müşterilerimize TÜİK modülü bedelsiz olarak verilir. Kullanılan programların güncel versiyonda olması gereklidir.

16. Muhasebe IV ve İşletme modülleri ile birlikte çalışır. Muhasebeci müşterilerimize E-Beyanname modülü bedelsiz olarak verilir. Kullanılan programların güncel versiyonda olması gereklidir